Contact Us

Midtown-350x175

Blue Koi Midtown

1803 W. 39th Street
Kansas City, MO 64111

(816) 561-5003

Mon – Thur:
11 am to 9:00 pm
Fri:
11 am to 10:00 pm
Sat:
12 noon to 10:00 pm

Leawood-350x175

Blue Koi Leawood

10581 Mission Road
Leawood, KS 66206

(913) 383-3330

Mon – Thur:
11 am to 9:00 pm
Fri – Sat:
11 am to 10:00 pm